[si-contact-form form=’7′]

Links naar de software:

BOB S-meter een extra S-meter

CW skimmer Een programma om gelijktijdig meerdere telegrafiestations te monitoren

DX Atlas Een elektronische wereldatlas voor radioamateurs. Geïntegreerd in heel veel programma’s.

DDutil Een programma waarmee vanuit SmartSDR of PowerSoft veel extra hardware zoals linears en rotoren kan worden.

FLdigi Hét programma waarmee veel digitale modi kan worden gedetecteerd (en uitgezonden)

DXlab een veelzijdig programma waarmee in één programma alles zit dat nodig is voor een amateurstation.

WSJT-X is een programma voor JT4, JT9, JT65 en WSPR

WSPR-X WSPR voor versie 2 en 15